-
บริการ ของเรา

-----------------------------------------------------

รูปหมวดหมู่

รับหล่องานชิ้นส่วนและแม่พิมพ์

รับหล่องานชิ้นส่วนและแม่พิมพ์ เป็นกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและรูปทรงที่หลากหลาย โดยส่วนมากจะใช้กระบวนการหล่อเพื่อสร้างชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่มีรูปทรงที่ซับซ้อนหรือรายละเอียดที่ต้องการความแม่นยำและคุณภาพสูง

กลับ